onsdag 17. april 2013

Storyboard.

Storyboardet mitt er ikke det endelige. Ble ikke helt ferdig, så her er så langt jeg er kommet.
Hele storyboard og manus kommer ut i morgen.
fredag 12. april 2013

Tema, undertittel/problemstilling

Temaet jeg har valgt er telefonens utvikling. Jeg har også bestemt undertittel som er 
"fra fasttelefon til trådløs." Jeg skal finne ut hva som sjedde i denne perioden. Og fortelle om hele prosessen og veien til trådløs mobiltelefon.

Jeg skal blant annet diskutere om positive og negative ting gjennom prosessen. Og jeg skal finne ut fordelene samt ulempene med mobiltelefon sånn som det er den dag i dag. 

onsdag 10. april 2013

produksjonsplan


april
2013

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1
2
3
4

.5


6
78
9
10
11
12
13
14


­­­
5 timer mediefag
Utvikling av telefonen. Her må jeg jobbe med å lese meg opp på tema finne vinkling
 Blog-innlegg med Tema og problemstilling /undertittel 11.50


15
16
17
18

1
2
Jobbe med manus/storyboard

Blog-innlegg med Storyboard/- dreiebok. Kl 15:00  Jobbe med manus/storyboard
Manus på engelsk. Kl 15:00
Innlesing av voice


3
4
5
6
7
8
9
Redigering og ferdigstilling

Redigering og ferdigstilling
5 timer redigering og ferdigstilling
Ferdig digital fortelling og Refleksjon på engelsk. Kl.11:50


10
11
12
13
14
15
16Infotainment!

I denne perioden skal vi jobbe med et tema som vi velger selv innen for mediehistorien.
Vi skal lage en digital fortelling i Adobe Premiere der vi fremfører et innhold på en morsom måte.
Vi skal bruke språket engelsk for å  kunne nå et større antall publikum.

Innlevering:
Vi skal levere en produksjonsplan som viser hva plan vi har for oppgaven
Vi skal også levere temaet vi vil jobbe med, og problemstillin.Vi skal skrive manus på ca 300 ord og lese dette inn på en lydfil - Manus skal være på engelsk.
Vi skal lage et Storyboard - et dokment som viser hvilke bilder vi skal bruke over de uike delene av fortellerstemmen.


Vi blir vurdert i følgene:
Engelsk muntlig og skriftlig.
Medieproduksjon.
Mediekommunikasjon.